Yo soy ElefantAnna

también Elefantalasala.com

“In the future everybody will be world famous for fifteen minutes”. Aquesta és la famosa frase d’Andy Warhol sobre els 15 minuts de fama, que, en un futur, tothom tindrà. No sé si aquest futur ja ha arribat, però posats a quantificar persones en termes de fama jo sí que he arribat a la conclusió …

Continua llegint